EWG Farm Subsidy Database

Subsidy Recipients 1 to 22 of 22 in zipcode 12123

Rank Name Location Subsidy Total
1995-2021
1 Paul H Sanford Nassau, NY 12123$ 74,928.28
2 Susan B Somers Nassau, NY 12123$ 64,940.00
3 Fred Chavin Nassau, NY 12123$ 62,906.26
4 Clinton V A Sheldon Nassau, NY 12123$ 52,270.84
5 Stewart Cohen Nassau, NY 12123$ 31,419.94
6 Anthony Stephen Maier Nassau, NY 12123$ 30,047.06
7 John C Sheldon Jr Nassau, NY 12123$ 23,150.18
8 Homer Harding Nassau, NY 12123$ 14,973.00
9 Fred Rheingold Nassau, NY 12123$ 11,674.00
10 Dale R French Nassau, NY 12123$ 10,377.00
11 Russell Freeman Nassau, NY 12123$ 8,998.00
12 Henry Goebel Jr Nassau, NY 12123$ 8,087.00
13 Sydney Chavin Nassau, NY 12123$ 6,095.18
14 Stanley Cohen Nassau, NY 12123$ 4,756.00
15 Charles R Risley Nassau, NY 12123$ 4,603.08
16 Eric Tolcser Nassau, NY 12123$ 3,989.00
17 David Dietrich Nassau, NY 12123$ 3,673.77
18 Roy Denniston Nassau, NY 12123$ 2,155.00
19 Charles Cohen Nassau, NY 12123$ 1,379.00
20 Helen Maier & Son Nassau, NY 12123$ 810.00
21 James D Eley Nassau, NY 12123$ 291.64
22 Arthur Morje Nassau, NY 12123$ 37.90
 

Farm Subsidies Education

AgMag