EWG Farm Subsidy Database

Subsidy Recipients 1 to 30 of 39 in zipcode 13740

Rank Name Location Subsidy Total
1995-2021
1 Mar-bil Farms Bovina Center, NY 13740$ 1,077,535.13
2 Edward F Weber Bovina Center, NY 13740$ 200,000.23
3 Raymond & Rosemary Stewart Bovina Center, NY 13740$ 139,899.67
4 Frank Ciolli Bovina Center, NY 13740$ 119,064.00
5 Dominic M Gullow Bovina Center, NY 13740$ 114,861.30
6 Robert Mellott Bovina Center, NY 13740$ 110,481.22
7 Jonathan J Mcmahon Bovina Center, NY 13740$ 109,680.00
8 Kyle R Rockefeller Bovina Center, NY 13740$ 88,266.12
9 Jay Renner Bovina Center, NY 13740$ 87,663.90
10 John W Burns Bovina Center, NY 13740$ 65,140.58
11 Lee Marie Burns Bovina Center, NY 13740$ 50,020.00
12 W Carver Farrell Bovina Center, NY 13740$ 49,265.00
13 Molly Brannen Bovina Center, NY 13740$ 47,400.59
14 Thomas W & Joan S Burns Bovina Center, NY 13740$ 34,450.61
15 Herbert W Truesdell Jr Bovina Center, NY 13740$ 25,839.96
16 Richard Brannen Bovina Center, NY 13740$ 23,906.00
17 Raymond Stewart Jr Bovina Center, NY 13740$ 17,368.73
18 Sheri H Palmatier Bovina Center, NY 13740$ 17,335.90
19 Rosemary E Stewart Bovina Center, NY 13740$ 16,235.72
20 Louis R Miele Bovina Center, NY 13740$ 11,854.00
21 Donald J Martin Bovina Center, NY 13740$ 10,889.84
22 Wayne J Stewart Bovina Center, NY 13740$ 10,834.05
23 Robert L Monroe Bovina Center, NY 13740$ 9,869.88
24 Hilbro Farms Bovina Center, NY 13740$ 9,108.19
25 Robert L & Christina M Monroe Bovina Center, NY 13740$ 5,988.36
26 Patricia Spickerman Bovina Center, NY 13740$ 5,414.00
27 Mar-bil Farms Bovina Center, NY 13740$ 3,922.48
28 March Stokes Bovina Center, NY 13740$ 3,801.54
29 Lauren Monroe Bovina Center, NY 13740$ 2,650.34
30 Thomas Burns Bovina Center, NY 13740$ 1,471.65

Next >>

 

Farm Subsidies Education

AgMag