EWG Farm Subsidy Database

Subsidy Recipients 211 to 240 of 307 in zipcode 50645
Recipients in this zipcode received $33,401,222 from 1995-2006

Rank Name Location Subsidy Total
1995-2016
211 Richard J Berends Ionia, IA 50645$ 6,962.00
212 Titus W Nolt Ionia, IA 50645$ 6,730.92
213 Ronald Vance Estate Ionia, IA 50645$ 6,645.00
214 Frank E Wygle Jr Ionia, IA 50645$ 6,590.00
215 Kenneth Idler Ionia, IA 50645$ 6,024.00
216 Randy E Heying Ionia, IA 50645$ 5,776.00
217 A & C Smith Inc Ionia, IA 50645$ 5,756.00
218 Delores M Lienemann Ionia, IA 50645$ 5,436.00
219 John D Martin Ionia, IA 50645$ 5,355.00
220 Benjamin E Freidhof Ionia, IA 50645$ 5,147.00
221 Thomas Henry Jenn Ionia, IA 50645$ 4,860.00
222 Dorothy Mohring Ionia, IA 50645$ 4,736.86
223 Diane M Kellogg Ionia, IA 50645$ 4,508.00
224 Hd And Family Farms LLC Ionia, IA 50645$ 4,145.00
225 Vincent L Miller Ionia, IA 50645$ 3,865.00
226 Wayne A Popp Ionia, IA 50645$ 3,761.00
227 Edward J Welter Estate Ionia, IA 50645$ 3,718.00
228 Anna Mae Winter Ionia, IA 50645$ 3,672.00
229 Elihue H Link Ionia, IA 50645$ 3,608.00
230 Roy Louis Carey Ionia, IA 50645$ 3,506.43
231 Gregory L Streich Ionia, IA 50645$ 3,370.00
232 Daryl R Lindsley Ionia, IA 50645$ 3,312.00
233 Timothy G Phillips Ionia, IA 50645$ 3,000.00
234 Richard A Orthaus Ionia, IA 50645$ 2,858.00
235 Joan C Kruger Ionia, IA 50645$ 2,812.00
236 Jason Lee Orthaus Ionia, IA 50645$ 2,637.00
237 Jesse J Rose Ionia, IA 50645$ 2,631.00
238 George J Banwell Ionia, IA 50645$ 2,620.23
239 Dennis Bucknell Ionia, IA 50645$ 2,564.00
240 Kay L Connor Ionia, IA 50645$ 2,130.83

<< Previous | Next >>

 

Farm Subsidies Education

AgMag