EWG Farm Subsidy Database

Subsidy Recipients 91 to 120 of 184 in zipcode 68050
Recipients in this zipcode received $11,075,650 from 1995-2006

Rank Name Location Subsidy Total
1995-2014
91 Helen D Mach Prague, NE 68050$ 16,028.57
92 Adolph Sloup Prague, NE 68050$ 16,001.14
93 Frank E Sousek Prague, NE 68050$ 15,027.34
94 Edward Prochaska Prague, NE 68050$ 14,350.69
95 Robert F Kubik Prague, NE 68050$ 14,235.64
96 Victor J Sousek Prague, NE 68050$ 13,507.78
97 Gladys A Steinbach Prague, NE 68050$ 13,506.75
98 Lester Vavak Prague, NE 68050$ 13,108.00
99 Raymond Ourada Prague, NE 68050$ 13,023.21
100 Leona Prochaska Prague, NE 68050$ 12,369.07
101 Ignac F Sedlacek Prague, NE 68050$ 12,309.00
102 Agnes D Musilek Prague, NE 68050$ 11,374.00
103 Anton J Wirka Prague, NE 68050$ 11,324.49
104 Stanley Fencl Prague, NE 68050$ 10,952.27
105 Joseph W Havlovic Prague, NE 68050$ 10,269.74
106 Richard V Shimerka Prague, NE 68050$ 9,357.11
107 Antoinette Cernohlavek Prague, NE 68050$ 9,147.69
108 Raymond Sedlacek Prague, NE 68050$ 8,815.00
109 Kenneth B Kratky Prague, NE 68050$ 8,188.00
110 James W Sloup Prague, NE 68050$ 7,798.98
111 Aldeanne Kucera Prague, NE 68050$ 7,727.00
112 Richard C Sloup Prague, NE 68050$ 7,565.80
113 Chris M Johnson Prague, NE 68050$ 7,448.00
114 Marlene J Fujan Rev Liv Trust Prague, NE 68050$ 7,334.48
115 Emma Odvody Prague, NE 68050$ 7,231.88
116 Rose Nesladek Prague, NE 68050$ 6,249.09
117 Wm Elmer Haba Prague, NE 68050$ 5,511.00
118 Milo J Ruzek Prague, NE 68050$ 5,229.50
119 Gladys Ourada Prague, NE 68050$ 5,227.61
120 Joe Kaspar Prague, NE 68050$ 5,183.00

<< Previous | Next >>

 

Farm Subsidies Education

AgMag