EWG Farm Subsidy Database

Subsidy Recipients 91 to 120 of 193 in zipcode 68050
Recipients in this zipcode received $11,924,409 from 1995-2006

Rank Name Location Subsidy Total
1995-2016
91 David L Prochaska Prague, NE 68050$ 17,174.99
92 Betty Havlovic Prague, NE 68050$ 17,064.00
93 Helen D Mach Prague, NE 68050$ 16,028.57
94 Adolph Sloup Prague, NE 68050$ 16,001.14
95 Frank E Sousek Prague, NE 68050$ 15,027.34
96 Edward Prochaska Prague, NE 68050$ 14,350.69
97 Robert F Kubik Prague, NE 68050$ 14,235.64
98 Leona Prochaska Prague, NE 68050$ 13,931.07
99 Chris M Johnson Prague, NE 68050$ 13,740.00
100 Victor J Sousek Prague, NE 68050$ 13,507.78
101 Gladys A Steinbach Prague, NE 68050$ 13,506.75
102 Lester Vavak Prague, NE 68050$ 13,108.00
103 Raymond Ourada Prague, NE 68050$ 13,023.21
104 Anton J Wirka Prague, NE 68050$ 12,356.49
105 Ignac F Sedlacek Prague, NE 68050$ 12,309.00
106 Agnes D Musilek Prague, NE 68050$ 11,374.00
107 Stanley Fencl Prague, NE 68050$ 10,952.27
108 Joseph W Havlovic Prague, NE 68050$ 10,269.74
109 Richard V Shimerka Prague, NE 68050$ 9,357.11
110 Antoinette Cernohlavek Prague, NE 68050$ 9,147.69
111 Raymond Sedlacek Prague, NE 68050$ 8,815.00
112 Kenneth B Kratky Prague, NE 68050$ 8,188.00
113 James W Sloup Prague, NE 68050$ 7,798.98
114 Aldeanne Kucera Prague, NE 68050$ 7,727.00
115 Richard C Sloup Prague, NE 68050$ 7,565.80
116 Douglas G Chmelka Prague, NE 68050$ 7,370.00
117 Marlene J Fujan Rev Liv Trust Prague, NE 68050$ 7,334.48
118 Emma Odvody Prague, NE 68050$ 7,231.88
119 Brent Paseka Prague, NE 68050$ 6,884.00
120 Rose Nesladek Prague, NE 68050$ 6,249.09

<< Previous | Next >>

 

Farm Subsidies Education

AgMag