EWG Farm Subsidy Database

Subsidy Recipients 451 to 480 of 613 in zipcode 99403
Recipients in this zipcode received $41,034,102 from 1995-2006

Rank Name Location Subsidy Total
1995-2014
451 Dr Russell A Radke Clarkston, WA 99403$ 55.95
452 Christi L Severance Clarkston, WA 99403$ 48.00
453 Harold Milne Clarkston, WA 99403$ 47.00
454 Arnie Miller Clarkston, WA 99403$ 25.37
455 Mary H Bowers Irrevocable Tr Clarkston, WA 99403$ 17.00
456 Clara Fredenberg Clarkston, WA 99403$ 13.00
457 Louise Darden Est Clarkston, WA 99403$ 12.00
458 Donald E Polumsky Clarkston, WA 99403$ 10.00
459 Eugene R Wilson Clarkston, WA 99403$ 9.67
460 Karen M Robinson Clarkston, WA 99403$ 9.00
461 Vivian Mccarthy Clarkston, WA 99403$ 9.00
462 Auer Enterprises Clarkston, WA 99403$ 6.00
463 Ken Hollenbeck Estate Clarkston, WA 99403$ 5.00
464 Luzena Chilson Clarkston, WA 99403$ 1.00
465 Jim Thomas Clarkston, WA 99403$ 1.00
466 Joanne Grothe Clarkston, WA 99403Farm Owner
467 Eunice Halsey Clarkston, WA 99403Farm Owner
468 Jerry D Tolonen Clarkston, WA 99403Farm Owner
469 Inez E Tomlinson Clarkston, WA 99403Farm Owner
470 Frank H Johnson Clarkston, WA 99403Farm Owner
471 Robison Family Trust Clarkston, WA 99403Farm Owner
472 Monica Dimke-dewitt Clarkston, WA 99403Farm Owner
473 Mary Jane Bennett Children's Trus Clarkston, WA 99403Farm Owner
474 Arthur Heitstuman Clarkston, WA 99403Farm Owner
475 Dorothy Thill Clarkston, WA 99403Farm Owner
476 Gordon Newell Alford Clarkston, WA 99403Farm Owner
477 Guy Bennett Trust A Clarkston, WA 99403Farm Owner
478 F & H Sprenger 1984 Trust Clarkston, WA 99403Farm Owner
479 Lucille Forescand Clarkston, WA 99403Farm Owner
480 Estate Of Robert O Tschantz Clarkston, WA 99403Farm Owner

<< Previous | Next >>

 

Farm Subsidies Education

AgMag