Edward W & F Christine Graber Rev

 

USDA subsidy information for Edward W & F Christine Graber Rev

Edward W & F Christine Graber Rev received payments totaling $720,688 from 1995 through 2017

Year Conservation Subsidies Disaster Subsidies Commodity Subsidies Total USDA Subsidies
1995-2017
1995 $7,560 $0 $12,105 $19,665
1996 $5,586 $0 $19,145 $24,731
1997 $7,184 $0 $24,102 $31,286
1998 $2,628 $0 $41,392 $44,020
1999 $2,569 $0 $86,661 $89,230
2000 $2,059 $0 $67,489 $69,548
2001 $2,059 $0 $45,094 $47,153
2002 $2,137 $3,753 $22,825 $28,715
2003 $2,051 $256 $37,596 $39,903
2004 $4,277 $0 $30,779 $35,056
2005 $4,049 $0 $23,593 $27,642
2006 $4,981 $0 $24,240 $29,221
2007 $4,503 $0 $24,238 $28,741
2008 $3,401 $380 $24,853 $28,634
2009 $4,263 $0 $24,383 $28,646
2010 $4,185 $0 $15,582 $19,767
2011 $3,687 $0 $16,102 $19,789
2012 $3,687 $0 $16,432 $20,119
2013 $3,687 $0 $12,552 $16,239
2014 $4,360 $0 $0 $4,360
2015 $4,360 $12,970 $18,296 $35,626
2016 $4,806 $0 $7,623 $12,429
2017 $4,756 $0 $15,413 $20,169
Total $92,835 $17,359 $610,495 $720,688

Crop Summary for Edward W & F Christine Graber Rev

Crop Payments 1995-2017
Wheat Subsidies$593,916
Livestock Subsidies$16,723
Sorghum Subsidies$11,217
Price Loss Coverage - Wheat$8,663
Cotton Subsidies$4,106
Corn Subsidies$661
Barley Subsidies$313
Oat Subsidies$280

Counties where payments were made from

County Subsidy Payments 1995-2017
Kingman County, Kansas $689,166
Reno County, Kansas $29,415
Texas County, Oklahoma $2,107
Total $720,688
 

Farm Subsidies Education

AgMag